Kontaktiraj Active Tim.

Broj telefona

E-pošta

Instagram

Podaci o kompaniji

Naziv pravnog lica: Ironwolf Doo

Matični broj: 21691518

PIB: 112518745

Adresa za prijem pošte: Hilandarska 15

Mesto, poštanski broj: Kraljevo, 36000

Sedište – ulica i broj (iz APR-a): Hilandarska 15

Telefon: 062/611320

E-pošta: [email protected]

Web adresa: activephrm.com

Tekući račun: 170-30053594003-11

Šifra delatnosti: 4639